Skåne. Ambulanspersonal tvingas navigera med privata mobiler

Ambulanssjuksköterskorna måste vid akuta utryckningar använda egna mobiltelefoner med GPS-navigering eller GPS:erna från sina privata bilar för att hitta till patienterna

 ”Det händer dagligen att våra ambulanser kör fel för att vi har så dåligt kartmaterial,” säger Rickard Uppenberg, ambulanssjuksköterska och Vårdförbundets huvudskyddsombud vid ambulansen i Region Skåne.?

Till skillnad från Västra Götaland och Värmland valde Region Skåne att lagom till årsskiftet släcka ner kommunikationssystemet Mobitex. Alternativet, att förlänga kontraktet tills ett nytt kommunikationsnät upphandlats, skulle kosta extra pengar.??

Nu brottas ambulanspersonalen med konsekvenserna. Sedan årsskiftet funge­rar inte det digitala journalsystemet, som ersatts med tidskrävande pappersjournaler.?Värst är att ambulanspersonalen har svårt att hitta vid utryckningar. Eftersom kommunikationsnätet är släckt skickar SOS Alarm platsangivelser via sms. Ambulanspersonalen får sköta navigeringen manuellt och för att kunna sköta sitt jobb har många känt sig tvingade att använda GPS:er från privata bilar eller egna mobiltelefoner, berättar Rickard Uppenberg.?

Nu har arbetsgivaren Sirius Humanus köpt in GPS-navigatorer som beräknas vara på plats i ambulanserna i april.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida