Skarp kritik mot ambulanssjukvården i Stockholm

Skarp kritik mot ambulanssjukvården i Stockholm
Det är bokstavligt talat livsfarligt att ambulanssjukvården i Stockholm fungerar så dåligt hävdas i en debattartikel. Arkivbild: Colourbox

Stockholm har betydligt sämre ambulanssjukvård än våra grannländer. I en kritisk artikel på DN debatt i dag hävdas att det beror på att det saknas ledning, uppföljning och fungerande stödfunktioner.

Det är fyra specialister inom akutsjukvård som skriver att ambulanssjukvården i Stockholm inte håller måttet. Det är dags att ledningen för Stockholms sjukvård vaknar och tar problemen på allvar, menar de.

Veronica Lindström och Helena Sjölin-Borovszky är adjunkter på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård vid Karolinska institutet och två av författarna bakom artikeln.

De anser att ambulanspersonalen har den kompetens som behövs, men bristande ledning och organisation gör ändå att patienterna inte får den bästa vården redan i ambulansen.

Ett exempel är att överlevnaden för patienter som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus är betydligt sämre i Stockholm än i Köpenhamn, Oslo och Helsingfors.

Ett annat konkret exempel är den tragiska branden i Rinkeby förra året, då sju personer omkom. Då användes inte ett potentiellt livräddande motmedel mot cyanidförgiftning, trots att det fanns tillgängligt på olycksplatsen.

Orsaken var inte okunskap, utan en ledningsfråga. Det finns helt enkelt ingen organiserad uppföljning som säkerställer att den vård som ges är den bästa, sägs det i debattartikeln.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida