Skickade strokedrabbad till vårdcentralen

Sjuksköterskan ansåg att patientens symtom hade klingat av och bedömde att hon skulle bli läkarbedömd snabbare på vårdcentralen.

En 70-årig kvinna drabbades av svaghet och domningar i vänster hand. Klockan sex på morgonen ringde hon sjukvårdsupplysningen som erbjöd ambulanstransport till sjukhuset. Kvinnan ville hellre åka bil med maken. På akutmottagningen hänvisade sjuksköterskan henne till vårdcentralen. Där fick de vänta på läkarundersökning i tre och en halv timme. Läkaren ansåg att kvinnan hade drabbats av stroke och remitterade henne till akuten.

Kvart i ett återkom patienten till akuten. Efter fem timmars väntan blev hon undersökt av en at-läkare som bedömde att kvinnan hade drabbats av stroke och hjärtflimmer. En skiktröntgen gjordes av patientens hjärna och hon ordinerades läkemedlen Metopro­lol och Trombyl.

Kvinnan anmälde ansvarig personal vid sjukhuset till hsan och skrev bland annat att hon inte var hemma igen förrän efter åtta på kvällen och hade varit utan mat hela dagen. Nämnden begärde in yttrande av den sjuksköterska som tog emot kvinnan men vårdenhetschefen svarade i hennes ställe.

Nämnden konstaterar att sjuksköterskan borde ha journalfört kvinnans första besök. Hon skulle ha antecknat både symtom och varför hon ansåg att patienten inte behövde ett akut omhändertagande, hävdar nämnden och ger henne en erinran (hsan 2008/0972:b1).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida