Skippa kosttillskotten – satsa på maten

Skippa kosttillskotten – satsa på maten
Bra kost ger bättre hälsa - men det finns inga bevis för att kosttillskott gör oss friskare. Foto: Colourbox

Det finns dåligt med vetenskapliga bevis för att tillskott av vitaminer och andra ämnen förhindrar sjukdomar. Tvärtom kommer allt fler studier som visar att vanliga kosttillskott kan öka risken för till exempel cancer, benskörhet och starr.

Några av de främsta forskarna i världen framförde sina samlade rön när det gäller kosttillskott på en konferens om kost och hälsa på Karolinska institutet på tisdagen. Alla hade samma budskap: det finns inget vetenskapligt stöd för att vitaminpiller och andra kosttillskott gör oss friskare.

Omkring 35 procent av kvinnorna och 22 procent av männen i Sverige äter någon form av kosttillskott, vanligast är multivitamineral tabletter. En ny undersökning visar också att 33 procent av alla 8-åringar äter multivitaminer, i Stockholm är det så många som 40 procent. Så vi tycks ha en stor tilltro till att vi behöver kosttillskott och att de är bra för oss.

Risk för bröstcancer

Men tyvärr visar allt fler studier att tillskotten inte gör oss friskare och att de till och med kan vara farliga i för stora doser. Agneta Åkesson från enheten för nutritionsepidemiologi vid Karolinska Institutet sammanfattade kunskapsläget så här när det gäller forskningen vid KI:

• Rökare som tar kosttillskott ökar risken att dö i förtid.
• Kvinnor som tar multivitaminer ökar risken att få bröstcancer. Ju högre doser och ju längre tid man tar tillskotten, desto större risk.
• Samtidigt minskar risken för hjärtinfarkt bland kvinnor som tar multivitaminer.
• Män som har en väldigt dålig diet och tar kosttillskott minskar också risken för hjärtinfarkt, men det gäller inte män som äter normalt.
• Kvinnor som tar C-vitamintillskott har ökad risk att få starr.

Mycket som påverkar

Samtidigt som en multivitamineral kan minska risken för en sjukdom kan den alltså öka risken för en annan. Dessutom finns det många variabler när det gäller kön, ålder, sjukdom, BMI, hormonanvändning, rökning och annat som påverkar effekten. Olika tillskott interagerar också med till exempel mat och läkemedel.

– Sammanfattningsvis kan man säga att det är nästan hopplöst att säga vilka som kan ha nytta av kosttillskott och i så fall i vilka doser, säger Agneta Åkesson.

Därför är hennes bestämda uppfattning att man ska satsa på mat eftersom det finns ett bevisat samband mellan kost och hälsa – och inte på kosttillskott.

Olämpligt vid cancerbehandling

Man hade i forskarvärlden länge en förhoppning om att antioxidanter som C och E-vitaminer skulle visa sig vara bra vid till exempel cancersjukdomar, men det verkar nästan vara tvärtom. Professor Alicja Wolk sa vid konferensen att det finns vissa data som tyder på att det inte är lämpligt att ta antioxidanter om man genomgår cancerbehandling eftersom det kan motverka behandlingsresultatet.

Men vid ett fåtal tillfällen i livet kan det vara befogat att rekommendera kosttillskott. Gamla och sjuka som sällan eller aldrig är utomhus kan behöva vitamin D och gravida kvinnor bör ta ett tillskott av folsyra tidigt i graviditeten till exempel.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida