SKL: ”Situationen på Öjagården är inte acceptabel”

Sveriges kommuner och landsting, SKL, reagerar mot förhållandena inom demensvården. Men arbetsgivarorganisationen har ingen egen idé om hur problemen ska lösas.

I somras skrev arbetsgivarorganisationen SKL till regeringen i samband med att Socialstyrelsen upphävde föreskrifterna om tvångs- och skyddsåtgärder. Många som arbetar inom demensvården upplever att det blir fel hur de än gör.  Numera är det uteslutet med undantag från lagen och då  begår de ett lagbrott när de försöker skydda en boende med till exempel sänggrindar – om inte personen har gett sitt samtycke, en stor svårighet bland demenssjuka.

– Det är inte acceptabelt att hamna i sådana här situationer. Det handlar både om patientsäkerheten och om arbetsmiljön. Våra medlemmar måste veta vad de har att rätta sig efter, säger Göran Stiernstedt, chef för avdelningen för vård och omsorg.

Men SKL har inte startat någon egen utredning kring hur problemen med främst bemanningen kan lösas, eller tagit fram några riktlinjer om hur det borde se ut.

– Jag vet inte hur länge problemet har varit uppmärksammat här på SKL, själv larmades jag i somras, säger Göran Stiernstedt.

Hur hjälper ni era medlemmar som sliter med det här, hur ska de göra utan att bryta mot lagen?

– Jag vet inte heller vad som gäller men om de till exempel ber oss om juridisk hjälp ställer vi upp med det.  

Han säger att SKL ska följa upp sitt brev och träffa socialdepartementet, men först efter valet.

Olika meningar om statsbidrag

Vårdfokus har talat med fackliga företrädare, chefer och personal inom demensvården. Alla vittnar om att minskade resurser gör att personal ersätts med larm och lås.

Torbjörn Sandlund, medicinskt ansvarig sjuksköterska på Öjagårdens demensboende i Piteå som har varit i fokus de senaste dagarna, säger att kommunens egen budget är så ansträngd att det knappt går att vaska fram pengar ur den egna verksamheten. Ökade bidrag från staten är det enda som skulle göra verklig skillnad.

Men i går skrev Anders Knape, ordförande för SKL, så här i en debattartikel i Dagens Nyheter: ”Det är inte främst ökade statsbidrag som krävs – utan arbetsro!”

Göran Stiernstedt tycker inte att det är en motsägelse.

– Makro– och mikroperspektiven kan skilja mycket. Jag har stor respekt för om det finns resursbrist i Piteå, men kommunerna har ansvar för helheten och behöver kanske omfördela. Kanske är det budgetstyrningen som brister, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida