Skolpersonal får verktyg för att stödja barn med cancer

Skolpersonal får verktyg för att stödja barn med cancer
– Rätt information är väldigt viktigt. Cancer skrämmer fortfarande enormt mycket och det är oftare de vuxna som behöver information, säger konultsjuksköterskan Eva Turup.

I morgon, torsdag, samlas skolpersonal från hela landet på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala för att få lära sig hur de bästa ska kunna stödja elever med cancer.  Med rätt stöd kan de ofta fullfölja skolgången i sin egen klass.

Konsultsjuksköterskorna och sjukhuslärare vid Akademiska barnsjukhuset bjuder varje år in personal på skolor där något barn har cancer till en temadag som handlar om hur viktigt det är att de håller kontakten med de sjuka barnen under behandlingsperioderna.

Vad pratar ni om, Eva Turup?

– Om hur sjukdomen påverkar skolgången, betyg och att skolan har ansvar för att se till att cancersjuka barn får undervisning med sin klass; de ska inte behöva göra uppehåll. Cancer är laddat och skolan kan ge barnet hjälp och stöd.

Vad behöver skolpersonalen veta?

– Vilken typ av cancer det är, att man kan bli frisk, att det inte smittar och att man inte behöver vara så rädd för ”vanliga infektioner”. De blir oftare sjuka av sina egna bakterier.

Vilket stöd behöver barnen?

– Skolan behöver lära sina friska elever att hålla kontakt med det sjuka barn som är på sjukhus eller hemma så att de får veta vad som händer i skolan när de inte är där. Vardagliga händelser.

Är intresset stort?

– Ja, många kommer långväga ifrån, som Dalarna, Eskilstuna och Örebro.

Gör ni något mer?

– Vi erbjuder familjerna att komma till varje barns skola och informera kamraterna och lärarna om sjukdom och behandling. Vi informerar även förskolepersonal på samma sätt. De är också väldigt intresserade, även om de inte så ofta har cancersjuka barn.

Förutom Eva Turup och en kollega till henne informerar även läkare, kurator och en speciallärare utifrån sina respektive kompetenser. En förälder är också med och berättar utifrån sina egna erfarenheter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida