Smärtlindring. Experter kräver nationell plan

8 februari 2012

Smärtexperter, bland andra Svenska smärtläkarföreningen och Svenskt smärtforum, där sjuksköterskor ingår, har hos regeringen begärt en nationell smärtplan. För det krävs bredare, mer sammanhängande och långsiktiga satsningar, att det samordnas nationellt och att socialdepartementet sammankallar experter för att ta fram en strategi. I en nationell smärtplan bör bland annat uppbyggnad av en nationellt enhetlig och hög standard i smärtvården ingå, enligt experterna.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida