Smekning går raka vägen till hjärnan

För några år sedan upptäckte en forskargrupp vid Sahlgrenska akademin i Göteborg att det i huden finns speciella nerver som reagerar på smekningar. (Vårdfacket online 2004-11-17). Nu har gruppen tittat närmare på de olika typer av känselnerver som normalt beskrivs i litteraturen. En robot har borstat exakt över det hudområde som en viss nervtråd är kopplad till på en grupp friska försökspersoner. Under tiden har nervsignalerna mätts med hjälp av mikroneurografi.?

Ju tätare nervsignalerna skickades i ct-nerverna desto större blev känslan av välbehag hos försökspersonerna. I de andra nerverna fanns inte samma tydliga koppling till välbehag.??

Doktoranden Line Löken beskriver ct-nerverna som smekningarnas egen motorväg upp till hjärnan. Inte ens vid smärta blockeras signalerna, som snarare kan dämpa upplevelsen av smärta.?

– Resultatet kan ses som ett stöd för att använda taktil massage. Vi tror att de här nerverna aktiverar oxytocin-systemet i kroppen, säger hon.?

Läs mer i senaste numret av Nature Neuro-science 2009;12(5):547-548.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida