Smittskydd. Nu ökar de vårdrelaterde infektionerna igen

Smittskydd. Nu ökar de vårdrelaterde infektionerna igen

De senaste åren har andelen patienter som drabbats av vårdrelaterade infektioner minskat, men nu syns en ökning.

SJUKHUSVÅRD. Varje halvår mäts sedan 2008 hur stor andel av de inneliggande patienterna som är smittade med vårdrelaterade infektioner. Mätningarna startade på initiativ av arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL. Den verkställande direktören där, Håkan Sörman, är inte direkt förvånad över ökningen.

— Vårdpersonalen gör ett fantastiskt jobb men vi vet att satsningar där det gäller att förändra arbetssätt, rutiner och beteenden tar tid. Utmaningen är därför att inte ge upp, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida