Snabb smärtlindring ger nöjda patienter

30 december 2009

Strukturerad sjuksköterskebedömning och generell ordination av analgetika vid buksmärta ökar kvaliteten på smärtbehandlingen på akutmottagning. Det säger Åsa Muntlin som nyligen har lagt fram sin avhandling Identifying and improving quality of care at an emergency department: Patient and healthcare professional perspectives. Interventionen ledde till att fler patienter fick smärtlindring och att de inte behövde vänta så länge på att få den. De blev också nöjdare med smärtbehandlingen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida