Socialpolitik

Anders BergeSjukvårdens underklass 364 sidor.Boréa 2007. www.borea.nu ISBN 978-91-89140-50-9

30 april 2008

1926 vårdades 26 »sinnesslöa« patienter på ålderdomshemmet i Kiruna. Huvudansvarig för vården var en sjuksköterska som berättade att hon hade vakat över en orolig kvinna åtta nätter i sträck, samtidigt som hon arbetade dagtid. Den besökande överinspektören konstaterade i sin rapport att detta var orimligt, »även om sjukvård är undantagen från lagen om arbetstidens begränsning«.

Exemplet är hämtat ur historieprofessorn Anders Berges beskrivning av den kommunala vanvården av de psykiskt sjuka och de med kroniska sjukdomar under 1900-talets första årtionden. Han har studerat registerdata, offentlig statistik och olika tillsynsrapporter. Fram tonar en mörk bild av ett vårdens klassamhälle, där sjuk- och fattigvården var tätt sammanflätade med varandra.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida