Socialstyrelsen: Allvarliga brister hos SOS Alarm

Bristerna handlar framför allt om bedömningar och prioriteringar. Patienter har dött och skadats när ambulanser inte har skickats eller kommit för sent.

Emil-fallet är inte det enda fall då en felaktig bedömning orsakat att en patient dött. Sammanlagt sju dödsfall har inträffat i samband med utebliven eller försenad ambulanstransport visar en granskning som Socialstyrelsen har gjort.

— En typisk brist vi har sett är att larmoperatören eller sjuksköterskan inte förstått graden av allvar. Det rör sig om kommunikationsproblem, intervjumetodik och i vissa fall att man inte hittat adressen eller haft problem med kartan, säger Maria Carlund på Socialstyrelsen.

Nu kräver Socialstyrelsen åtgärder. SOS Alarm måste säkerställa personalens kompetens och se till att rutiner för samverkan mellan yrkesgrupper följs. Myndigheten kommer även att hålla koll på att de åtgärder som SOS Alarm själva har satt in följs upp.

I Emil-fallet kritiseras både SOS Alarm och den enskilda sjukskötersk­an av Socialstyrelsen. SOS Alarm har inte uppfyllt de krav som ställs när det gäller att säkerställa personalens kompetens, samverkan mellan olika yrkesgrupper, anmälningsskyldighet vid vårdskada och egenkontroll.

Sjuksköterskan kritiseras för att inte ha förstått hur allvarliga besvär Emil hade och för att inte ha följt det medicinska beslutsstöd som finns. Dess­utom riktas kritik mot att ambulans inte larmades ut när kontakten bröts och att sjuksköterskan kontaktade jourläkare i stället för SOS-läkare.

Socialstyrelsen kommer att granska sjuksköterskans yrkesutövning i ett särskilt ärende och han riskerar att mista sin legitimation.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida