Spädbarn dog vid utbrott av resistenta bakterier

På kort tid har tolv för tidigt födda barn smittats av resistenta bakterier på neonatalavdelningen vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Bland annat ett tvillingpar, varav det ena spädbarnet dog.

Mellan oktober i fjol och januari i år smittades sju för tidigt födda barn med mrsa, meticillinresistenta gula stafylokocker. Samtliga barn koloniserades men alla undgick blodförgiftning.

Värre var det med den smittspridning av ESBL-producerande Klebsiella pneumoniae-bakterier som under samma period spred sig bland barnen. Fem barn smittades. De första två var tvillingar, varav det ena barnet fick blodförgiftning och dog.

– Smittan kommer nästan alltid från mödrarna. Så var det även för de här tvillingarna, som med största sannolikhet smittades av mamman. Men att det sen sker en smittspridning så som det gjort här får inte förekomma. Det är därför vi har gjort en lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen, säger Elisabet Hentz, tillförordnad verksamhetschef.

Enligt Elisabet Hentz har personalen arbetat extremt hårt för att följa hygienreglerna, men avdelningen är gammal, det är trångt, vilket innebär att barnen ofta flyttas runt och grundbemanningen är låg. Inte minst saknas det specialistutbildade barnsjuksköterskor nattetid.

För att komma tillrätta med problemen pågår nu en ombyggnad av lokalerna. När ombyggnaden till sommaren är färdig kommer vårdytan runt varje patient att vara större samtidigt som man slipper flytta runt patienterna för att skapa plats. Några år fram i tiden hoppas man få en helt ny neonatalavdelning.

– Den låga grundbemanningen är ett stort problem för oss. Den är inte anpassad till den vård vi utför. Vi har försökt att öka bemanningen för att minska antalet övertidstimmar, men inte lyckats. Vi har inte fått alla tjänster tillsatta.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida