Sparkrav hot mot sjuksköterskeledd psoriasisvård

Sex mottagningar där 5 000 patienter får hjälp är i farozonen. Sjuksköterskorna är bestörta över landstingets nya neddragningar i Stockholm.

Stockholms landsting ska spara mer än 100 miljoner genom att sänka ersättningen med fem procent till vårdgivare i flera vårdval. Landstingsledningen menar att det inte ska drabba patienter utan tas från vårdgivarnas vinstmarginal.

För psoriasisföreningens sex sjuksköterskeledda mottagningar gör sparkravet att det blir omöjligt att driva verksamheten i nuvarande omfattning.

– Vi har med bestörtning tagit del av sparbetinget. Vi har inga vinstmarginaler utan drivs av patientföreningen sedan 42 år. Vår idéburna vård passar inte inom vårdvalet. Andra aktörer slår nu ihop praktiker till större mottagningar i centrala Stockholm. Effektivitet kommer först och det krävs att man har läkare, som motor för intäkterna. Det fungerar för patienter som kommer sällan, inte två-tre gånger i veckan som våra kroniskt sjuka, säger Gunnel Köhler, verksamhetschef.

Kostnadseffektiv vård

Hon tycker att den sjuksköterskeledda vården som Psoriasisföreningen driver är mycket kostnadseffektiv ur ett samhällsperspektiv, där det talas mycket om att kroniskt sjuka kan få mer om uppföljande vård görs av kvalificerade sjuksköterskor.

– Men i vårdvalet premieras bara de ”dyra” läkarbesöken. Det innebär att vi går med förlust. Om nedskärningen i vårdval hud ska drivas igenom, är inte frågan om vi måste lägga ned hela verksamheten, utan hur vi gör det på ett ordnat sätt. Då står merparten av våra 5 000 patienter utan vård.

Drop-in hela tiden

Mottagningarna drivs sedan 40 år utifrån patienternas behov. Det går att komma både tidiga morgnar och på kvällen fram till åtta och få ljusbehandling, medicinska bad och avfjällning. Många kommer flera gånger i veckan, före eller efter jobbet för att klara att yrkesarbeta. De som har tjocka hudplack kan behöva komma tidigare för att basta och duscha innan ljusbehandlingen. Annars kan effekten av UVB-ljuset bli sämre.

– Det vore förfärligt om våra mottagningar lades ned. Vi gör allt för att vården ska vara smidig och lätt för patienterna, här är det bara att dyka upp utan bokning och få hjälp. Vissa av våra patienter mår mycket dåligt av all fjällbildning på hela kroppen, mycket i hårbotten och vissa har besvärligt i underlivet, säger Tina Jonsén, chefssjuksköterska på mottagningen på Kungsholmen.

Gör egna bedömningar

Sjuksköterskorna arbetar självständigt och har många arbetsuppgifter delegerade. De sköter de vanligaste behandlingarna och avgör när patienterna behöver följas upp av läkare. När nya patienter kommer bedömer de själva om det är lämpligt att sätta igång genast med ljusbehandling, men först fyller patienten i ett frågeformulär om sin sjukdomshistoria och medicinering.

– Vi kan erbjuda hjälp genast. Det är fantastiskt, jag har själv arbetat inom hud både privat och på sjukhus tidigare och överallt behövde patienterna få remisser och boka tider. Vi är stolta över våra patientfokuserade mottagningar. Många sjuksköterskor och undersköterskor har arbetat här i många år.

Specialister från sjukhus

Specialistläkare inom hud är knutna till mottagningarna. De kommer som konsulter från Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och Karolinska universitetssjukhuset.

I Stockholms hälso- och sjukvårdsnämnds tjänsteutlåtande står att sparåtgärderna ska säkerställa invånarnas tillgänglighet till god och lika vård, där de som har störst behov ska ges företräde. Gunnel Köhler och Tina Jonsén frågar sig vilka patienter som har störst behov – kroniskt sjuka eller ”sällansjuka”.

– Landstingets agerande ökar ojämlikheten i vården. Psoriasis är en icke smittsam folksjukdom enligt WHO och medlemsländerna måste utveckla en strategi för att hantera vården. Det ser vi inga spår av här. Men vi hoppas på en dialog, säger Gunnel Köhler.

Psoriasisföreningens verksamhet

  • Psoriasisföreningen är både en patientförening och vårdgivare.
  • Bakgrunden är ett initiativ från unga patienter som för 42 år sedan vårdades inneliggande på sjukhus, där de fick någon timmes behandling per dag. De blev frustrerade över att inte kunna yrkesarbeta eller studera och deras engagemang ledde till att Psoriasisföreningen öppnade sin första mottagning i Enskede.
  • Idag finns mottagningar också på Kungsholmen, i Sundbyberg, Nynäshamn, Södertälje och Norrtälje.

Sparkraven inom SLL

  • Stockholms läns landsting har presenterat ett sparkrav på 800 miljoner kronor. Hälften av pengarna ska täcka akutsjukhusens förluster.
  • Inom vårdvalet ska specialiteterna gynekologi, ögonsjukvård, öron-näsa-hals, viss fysioterapi, hud, ortopedi, handkirurgi, neurologi och logopedi och hörselrehabilitering spara 100 miljoner kronor.
  • Ett av akutsjukhusen planeras också övergå i privat regi.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida