Specialiseringen leder till riskabla transporter av svårt sjuka patienter

Specialiseringen leder till riskabla transporter av svårt sjuka patienter
Chefläkaren i Region Skåne oroar sig för patienternas säkerhet när de måste transporteras från ett sjukhus till ett annat. Arkivbild: Colourbox

Under hösten har ett dödsfall och en allvarlig incident inträffat när gamla, multisjuka patienter har transporterats från ett Skånesjukhus till ett annat.

Ambulansen kom till Ystad lasarett med en gammal, multisjuk patient med höftfraktur. Eftersom sjukhuset inte längre genomför ortopediska operationer beslutades att patienten skulle transporteras vidare till Kristianstads sjukhus – sju mil bort. Under färden avled patienten.

Under hösten har två lex Maria-anmälningar gjorts på händelser som gäller ambulanssjukvården i Region Skåne. I båda fallen har patienter transporterats från Ystad lasarett till sjukhus längre bort.

Chefläkaren Poul Kongstad säger att systemet där sjukhusen specialiseras på vissa diagnoser – som höftfrakturer – leder till risker för patienterna.

Flera brister

– Det är en organisationsfråga, men inte bara. I de här båda fallen är bristerna flera: informationen mellan sjukhus, läkarordinationen och undersökningen av patienterna till exempel, säger han.

Den anmälan där patienten överlevde ambulansfärden gäller en äldre cancersjuk patient med antikoagulantiabehandling och allvarlig svikt i vitala funktioner. Han inte bara transporteras sju mil, transporten sker i en vanlig ambulans utan extra personal och utan intensivvårdsresurser. Och personalen som tar emot patienten har inte fått någon information om hans tillstånd.

Brister i systemet

I de två lex Maria-anmälningar som Poul Kongstad har skickat till tillsynsmyndigheten Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, pekar han på systemrisker både inom ambulanssjukvården och i subspecialiseringen av akutsjukvården.

– När beslut tas om vidaretransport av de här patienterna, med underliggande sjukdom och höftfraktur, görs ingen fullständig undersökning på sjukhuset som först tar emot. Trots allvarliga sjukdomar görs ingen värdering av deras tillstånd. Om patienterna hade lagts in på Ystad lasarett hade helhetsbedömningar gjorts där, säger han.

”Fel tänk”

Poul Kongstad är kritisk både mot systemet med subspecialisering och mot att rutinerna för vidaretransport brister på sjukhuset. ”Tänket saknas”, säger han. Eftersom inte patienterna undersöktes ordentligt användes heller inte iva-ambulansen, med särskilt utbildad personal och särskild utrustning.

I en bilaga till Socialstyrelsens redovisar sjukhuset förslag till förbättringar. Man vill utbilda personal i att lämna och ta emot viktig information, ha tydliga läkarordinationer och förbättra rutinerna så att personal på mottagande sjukhus alltid är förvarnad om patienternas tillstånd.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida