SSF Rapport

Omvårdnad som akademiskt ämne. Rapport från arbetande konferens?Gerthrud Östlinder, Siv Söderberg och Joakim Öhlén (red)?Svensk sjuksköterskeförening 2009?www.swenurse.se?isbn 978-91-85060-15-3?

1 september 2009

Kärt barn har många namn skulle man kunna säga om att sjuksköterskans huvud­område benämns på så många olika sätt i utbildningsplanerna för sjuksköterskeprogrammet runt om i landet. Det kallas omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad/omvårdnadsvetensskap, vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad.?

Egentligen är det bekymmersamt. Vid en arbetande konferens, som denna rapport från Svensk sjuksköterskeförening bygger på, konstaterades att det inte finns någon samsyn hos landets lärosäten när det gäller huvudområdet i sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen.?

Konferensen konstaterade att det behövs en nationell samsyn vad gäller benämning, beskrivning, innehåll och utveckling i huvudområdet. Åtminstone bör det finnas en gemensam kärna. AJ??

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida