Stark nog för att åka hem?

Förr sågs patienten som återhämtad efter en operation när han eller hon kunde lämna sjukhuset. I dag när vårdtiden är kort har en stor del av återhämtningen förlagts till hemmet. Men Renée Allvin undrar ofta hur den enskilda människan klarar sig hemma. Har den gamla damen verkligen hunnit hämta sig tillräckligt efter sin höftleds­operation den dag det är dags för hemgång? Och vad kan hon få för hjälp och stöd hemma? Renée Allvin arbetar på en forskningsaktiv klinik och ingår i en multiprofessionell grupp på sjukhuset i Örebro, som arbetar med att införa evidensbaserat tänkande i vården. Därifrån var steget inte långt till egen forskning. Som anestesi- och smärtsjuksköterska vet hon att återhämtning handlar om så mycket mer än att kunna stå på sina ben och inte ha alltför ont.?

När hon fann att studier om återhämtning till stor del handlar om hur vårdtiden kan kortas och att mäta förekomsten av symtom och komplikationer, bestämde hon sig för att ta reda på hur den egentligen ser ut, utifrån patientens perspektiv.?

– De tänker tack och lov inte så smalt som vi gör. Frågar jag hur patienten mår berättar hon eller han det.?

I en av studierna har hon intervjuat patienter som befann sig någonstans mellan tre veckor och ett år efter sin operation. Mest slående i mötet med dem tycker hon är att även om operationen låg ganska långt tillbaka i tiden, hade den fortfarande väldigt stor betydelse för den enskilde. ?

– Patienterna kunde berätta i detalj vad någon sa och hur det kändes. De hade också reflekterat kring och tolkat händelsen, berättar hon.??

I början handlade berättelserna mycket om det fysiska, detaljer som var direkt kopplade till operationen. Senare handlade det om att komma hem, att det var ett stort steg att ta och att det kändes lite oroligt även om det var skönt, och till sist om hur patienterna upplevde att gå tillbaka till arbetet. ?

En del i avhandlingsarbetet handlade om att definiera vad postoperativ återhämtning är. Renée Allvin har ringat in fem dimensioner: psykologisk, social och aktivitet samt fysiska symtom och fysisk funktion. Dimensionerna är sedan konkretiserade i ett antal mätbara indikationer för postoperativ återhämtning.?

– Det ger inte ett instrument att ha i rockfickan och mäta med, utan ett forskningsinstrument med vars hjälp vi bland annat kan se vad vi behöver följa upp.

AVHANDLING:
Postoperative recovery. Development of a multidimensional questionnaire for assessment of recovery.
E-post: rene.allvin@orebroll.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida