Starka fosterrörelser även i slutet av graviditeten

Starka fosterrörelser även i slutet av graviditeten
Enligt ny forskning från Högskolan Dalarna finns det ingen grund för den allmänt spridda uppfattningen att fosterrörelserna normalt minskar i slutet av graviditeten. Arkivbild: Colourbox

Med bättre kunskap om hur foster rör sig i slutet av graviditeten skulle fler barn hittas som mår dåligt och riskerar att dö, visar forskning från Högskolan Dalarna.

Det finns inga nationella riktlinjer som säger hur man ska följa upp graviditeter där mamman upplever att fosterrörelserna minskat i slutet av graviditeten, och det är ofta kliniskt svårt för barnmorskor att beskriva hur det ska kännas.

De flesta hade föraningar

– Det finns en allmän uppfattning om att fosterrörelserna normalt minskar i slutet av graviditeten, men det finns ingen grund för det. Barnet rör sig med kraftfulla rörelser även i detta sena skede av graviditeten, säger barnmorskan Cristin Malm, doktorand vid Akademin hälsa och samhälle på Högskolan Dalarna.

I den första av de två delstudierna i sin licentiatavhandling intervjuade hon 26 mammor som hade förlorat sina barn i slutet av graviditeten. Av dem hade 22 haft föraningar om att något inte stämde.

– De upplevde att de hade förlorat kontakten med barnet, att det rört sig mindre alternativt inte alls, säger Cristin Malm.

Cristin Malm konstaterar att det är viktigt att uppmana kvinnor att söka vård om de känner att fosterrörelserna blir svagare och påtagligt minskar i slutet av graviditeten. I de allra flesta fallen kan man efter en undersökning konstatera att allt är bra med barnet. Men ibland kan de minskade rörelserna vara ett tecken på att barnet inte mår bra och behöver födas.

Många väntar för länge

– En del väntar för länge med att söka hjälp. Både kvinnan själv och hennes omgivning normaliserar situationen; man vill inte skapa onödig oro. Men det är en oerhörd tragedi att förlora ett väntat barn. Inte bara för kvinnan själv utan också för mannen, syskon, mor- och farföräldrar. Det är många som drabbas, säger Christin Malm.

I delstudie två gjorde hon därför en kvalitativ studie av hur blivande mammor upplever fosterrörelserna. Tidigare studier har mest fokuserat på frekvensen av fosterrörelserna, medan Christin Malm i stället studerade intensiteten, kraften, i dem.

En enkät delades ut till kvinnor i graviditetsvecka 37 – 42 på samtliga barnmorskemottagningar i Dalarnas län. Svarsfrekvensen var drygt 80 procent. I stort sett samtliga 393 kvinnor som besvarade enkäten uppgav att de kände kraftfulla rörelser, medan bara fyra procent angav enbart lätta rörelser.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida