Stockholm stänger akutmottagning för gamla

Multisjuka äldre i Stockholms innerstad har kunnat få vård utan att vänta, av personal med geriatrisk kompetens. Men nu ska Stockholmsgeriatriken spara 20 miljoner och då stängs jourlinjen på akutmottagningen.

Elva sjuksköterskor på akutmottagning, bedömningsteam och intagningsfunktion förlorar sina arbeten när Stockholmsgeriatriken ska spara.

– Det är inte lätt att bedöma vad en multisjuk 85-årig kvinna lider av. Man måste veta vad man letar efter för att hitta vad det är som är fel med henne. Vi har den specialistkompetens som behövs, och med tanke på att politiker säger sig vilja satsa på äldre tycker vi att det är märkligt att de lägger ned akutmottagningen, säger Anita Hedman, en av sjuksköterskorna.

Unik verksamhet

Stockholmsgeriatriken är en sammanslagning av geriatriken på S:t Görans och Sabbatsbergs sjukhus. Verksamheten har funnits sedan 1993 och är unik i sitt slag, säger Anita Hedman. Målgruppen är patienter över 65 år som inte behöver den övervakning som akutsjukhuset kan erbjuda.

– Vi har fungerat som en slags gräddfil för gamla människor i Stockholms innerstad så att de har sluppit åka ambulans till ett akutsjukhus och ligga där och vänta i en korridor i flera timmar.

Ställda inför faktum

Häromdagen hölls ett samverkansmöte där personalen informerades om att verksamheten ska läggas ned. Men beslutet var redan fattat av politiker och tjänstemän och någon samverkan var det inte tal om.

Personalen hade inte informerats i förväg utan ställdes inför fullbordat faktum: Stockholmsgeriatriken ska spara 20 miljoner, akuten läggs ned redan i december och sjuksköterskorna erbjuds arbeten på geriatrikens vårdavdelningar.

– Men det vill vi inte. Vi är erfarna sjuksköterskor som har arbetat på vårdavdelning tidigare och som har lagt ned själ och hjärta i den här verksamheten.

För patienterna innebär nedläggningen att fler kommer att ligga och vänta på sjukhusens akutmottagningar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida