Psykisk sjukdom

Stödet runt människor med schizofreni behöver stärkas

Stödet runt människor med schizofreni behöver stärkas
Tidig och samordnad hjälp ger större möjligheter till ett bra liv. Arkivbild: Mostphotos

Människor med svår psykisk sjukdom skulle kunna leva bättre liv om psykiatrin och socialtjänsten samarbetade mer, anser Socialstyrelsen. Nu är uppdaterade nationella riktlinjer på gång.

I 25-årsåldern brukar vuxenlivet tar fart på allvar. I den här åldern, då livet är fullt av vänner, studier, jobb och kanske barn, är det också vanligast att schizofreni debuterar.

Om en ung människa som insjuknar i en psykos för första gången tidigt får rätt typ av hjälp och ett samordnat stöd från psykiatrin och socialtjänsten finns det goda chanser att komma vidare i livet, enligt Socialstyrelsen.

Stöd i forskning

Insatserna som krävs är ofta komplexa. Det kan handla om att få rätt dos av ett antipsykotiskt läkemedel i kombination med psykologisk och psykosocial behandling, hjälp att komma vidare med studier eller arbete och stöd till anhöriga.

Socialstyrelsen hänvisar till en forskningsöversikt som visar att nästan hälften av de som får den här typen av samordnade insatser börjar jobba eller studera, jämfört med bara en tredjedel bland dem som inte får detta stöd.

– I ett tidigt skede av psykossjukdom finns stora möjligheter att vända utvecklingen och stödja individen att återhämta sig, säger Sofia von Malortie i ett pressmeddelande.

Går att göra bättre

Hon arbetar på Socialstyrelsen som projektledare för en uppdatering av de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid schizofreni – som precis skickats ut på remiss.

Syftet är att få kommuner och landsting, socialtjänst och psykiatri, att samarbeta bättre och på så vis öka möjligheterna för människor med schizofreni att återhämta sig och leva självständiga liv.

– Riktlinjerna pekar på att det finns metoder som kan förbättra livssituationen för personer med svår psykisk sjukdom. Det är ett ledningsansvar att se till att dessa metoder prioriteras och används, säger Sofia von Malortie.

Schizofreni

  • I Sverige lever i dag 30 000–40 000 personer med diagnosen schizofreni.
  • Schizofreni är en psykossjukdom där psykosen pågår längre tid än sex månader.
  • Den vanligaste åldern för att insjukna i schizofreni är runt 25 år.
  • Personer med schizofreni har kraftigt försämrad livskvalitet, många dör i förtid.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida