Stor studie jämför egentest och cellprovtagning

Stor studie jämför egentest och cellprovtagning
Många kvinnor tar hellre ett HPV-test själva än går till en mottagning för cellprovtagning för att upptäcka förstadier till livmoderhalscancer. Nu ska en studie på 20 000 kvinnor i Uppsala län jämföra metoderna. Arkivbild: Mostphotos

Att själv ta prov för analys av HPV kan på sikt komma att ersätta cellprover inom mödravården vid screening av livmoderhalscancer. Det tror forskare på Akademiska sjukhuset i Uppsala som har startat en stor studie som jämför de båda metoderna.

Ett av syftena med studien är att förenkla provtagningen så att fler kvinnor deltar. Drygt en femtedel av alla kvinnor som kallas dyker aldrig upp till gynekologisk cellprovtagning, och över hälften av all livmodercancer finns i gruppen kvinnor som inte går på regelbundna hälsokontroller.

20 000 kvinnor ska delta

Forskarna räknar med att ungefär 20 000 av Uppsala läns kvinnor mellan 30 och 60 år kommer att delta i studien, som ska pågå under närmare två år.

Deltagarna lottas till två grupper där den ena får ta prover själva och den andra kallas till traditionell cellprovtagning inom mödravården.

– Både våra egna och andras studier visar att de flesta hellre tar provet själva än går till en mottagning för provtagning. Dessutom upptäcks sannolikt fler förstadier till livmoderhalscancer hos kvinnor över 30 år genom analys av HPV än med cellprov, säger Matts Olovsson, professor i obstetrik och gynekologi och överläkare på kvinnokliniken vid Akademiska sjukhuset.

Självteststudie i Lancet

Om kvinnorna själva tar provet kan det ge stora hälsoekonomiska vinster för både sjukvården, som inte behöver lägga resurser på provtagning, och för kvinnan som slipper ta ledigt från jobbet och ta sig till en vårdcentral.

För drygt ett år sedan skrev Vårdfokus om en stor studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Lancet där en grupp forskare skrev att självtest för HPV kan förebygga livmoderhalscancer både i utvecklingsländer och i resurssvaga områden i höginkomstländer.

I en kommentar såg den disputerade cytodiagnostikern Keng-Ling Wallin, programkoordinator för cytologisk diagnostik på kvalitetssäkringsföretaget Equalis, att testet är bra för att fånga upp HPV-infektion och upptäcka kvarvarande infektion. Men samtidigt påpekade hon att cancer bara utvecklas hos 0,01 procent av alla kvinnor som någon gång i livet har HPV-infektion.

Förutsätter ökade resurser

20 254 kvinnor ingick i den studien. Hälften gjorde självtest, hälften gjorde cellprovtagning på en cytologklinik. Cellförändringar som behövde tas om hand upptäcktes bara i tolv procent av de fall där kvinnor hade högrisk-HPV.

Keng-Ling Wallin påpekade att metoden förutsätter ökade resurser att ta hand om de kvinnor som fångas upp, eftersom mer tid måste läggas på koloskopi och då kommer kostnaderna att öka för det i stället.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida