Stora skillnader i smärtlindring av för tidigt födda barn

Stora skillnader i smärtlindring av för tidigt födda barn
För tidigt födda barn utsätts för mycket smärta och det är viktigt att smärtskattning görs, säger Mats Eriksson, specialistsjuksköterska i intensivvård och forskare i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet.Foto: Region Örebro

Sett till hela Europa smärtbedöms endast vartannat barn.

För tidigt födda barn som intensivvårdas utsätts för mycket smärta. Men en ny europeisk studie, som publiceras i The Lancet Respiratory Medicine, visar att hälften av dessa barn inte får någon smärtbedömning.

För tidigt födda barn är känsliga för smärta eftersom hjärna och nervsystem är under utveckling. Men det går inte att ge dem smärtlindring eller lugnande medel för säkerhets skull. Smärtlindring vid fel tillfälle kan skada barnet.

– Därför är smärtskattningen så viktig, säger Mats Eriksson, specialistsjuksköterska i intensivvård och forskare i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet.

Studerat tusentals barn

Han har arbetat med kartläggningen tillsammans med Hugo Lagercrantz och Lena Bergqvist vid Karolinska institutet, samt forskare från 17 andra länder.

Det internationella EU-projektet har undersökt 6 700 för tidigt födda barn på 243 neonatala intensivvårdsavdelningar i 18 länder. Det är den största studien i sitt slag.

  • För drygt hälften av barnen gjordes ingen smärtskattning
  • En femtedel av barnen fick ingen smärtlindring eller lugnande läkemedel alls.

Grund för bra behandling

– Det är anmärkningsvärt att så många barn inte bedöms. En bra smärtskattning är grunden för en bra behandling. Genom att kontrollera barnets ansiktsuttryck, puls och andning kan man uppskatta hur mycket smärtlindrande medel som behövs, säger Mats Eriksson i en intervju på Region Örebros hemsida.

I de fall barnens smärta bedömdes var det nästan dubbelt så stor chans att de fick smärtlindring med opioider som morfin, eller lugnande läkemedel. Desto tidigare barnen var födda, desto mindre var chansen att de skulle få smärtlindrande eller lugnande läkemedel.

– 20 procent av barnen fick aldrig smärtlindring och det är troligt att många av dem hade behövt det åtminstone vid något tillfälle, säger Mats Eriksson.

Minst smärtlindring i Grekland

Men skillnaderna är stora mellan länderna. Grekland utmärker sig exempelvis genom att ge mycket mindre smärtlindring. Det finns internationella riktlinjer, men de är föråldrade och nya behöver tas fram.

Mats Eriksson säger att Sverige har kommit långt, att vi är bra på smärtskattning och att anpassa behandlingen. Att hitta rätt balans mellan smärta och smärtlindring är viktigt för att undvika framtida problem. Den som upplevt mycket smärta som barn riskerar att bli överkänslig för smärta som vuxen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida