Storkonsumenter påverkades mest

6 april 2007

En studie vid Lunds universitet visar att det lönar sig mest att prata med storkonsumenter av sprit om deras alkoholvanor. Drygt 550 studenter delades in i tre grupper: en som deltog i samtalsgrupper, en som lyssnade på föreläsningar och en som vare sig gjorde det ena eller det andra. I grupperna fanns både måttlighetsbrukare och storkonsumenter. Alla minskade i och för sig sin alkoholkonsumtion mot slutet av studietiden, vilket tolkas som ett led i mognadsprocessen. Men mest påverkades alltså storkonsumerande studenter som deltog i en interaktiv process.

www.lu.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida