Större viktnedgång på kort sikt med lågkolhydratkost

Större viktnedgång på kort sikt med lågkolhydratkost
På lång sikt ses inga större skillnader vilken metod som används för att gå ner i vikt vid fetma. Arkivbild: Mostphotos

Den omdiskuterade LCHF-dieten ger bäst resultat på kort sikt, på längre sikt verkar det inte spela någon roll vilken diet man väljer, enligt en ny rapport från SBU.

23 september 2013

I dag släppte SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, sin rapport om kostråd vid fetma. En expertgrupp har samlat in tusentals vetenskapliga studier, varav endast 68 ansågs hålla så pass hög vetenskaplig kvalitet att de kan ligga till grund för evidensbaserade kostråd.

Slutsatsen är enkel. För den som har ett BMI (Body mass index) högre än 30 eller vars midjeomfång är större än 102 centimeter (män) eller 88 centimeter (kvinnor) spelar det ingen större roll vilken av de olika metoderna som används, bara de leder till lägre vikt.

Låghydratkost, som Atkins och LCHF, ger visserligen bättre effekt på kort sikt upp till sex månader, men långsiktigt märks inga avgörande skillnader vad avser viktnedgången mellan råd om strikt och måttlig låghydratkost, lågfettkost, högproteinkost, medelhavskost eller kost inriktad på GI, glykemiskt index.

Det finns ingenting som visar att lågkolhydratkost skulle innebära ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, något som ofta har framförts som ett argument mot kost med mer fett och mindre kolhydrater.

Bara en studie om dödlighet

Flertalet av de studier som ingår i SBU:s granskning har gjorts under den senaste tioårsperioden. Det typiska för dem är att de nästan undantagslöst koncentrerat sig på att jämföra påverkan på vikten mellan olika typer av koster.

Endast en av de randomiserade studier som SBU granskat har mätt skillnader i dödligheten. Den visar att intensiv rådgivning om medelhavskost, med extra olivolja eller nötter och mandel, leder till lägre risk för insjuknande eller död i hjärt­kärlsjukdom jämfört med råd om lågfettkost.

Utöver denna studie finns egentligen inget vetenskapligt stöd för att det är gynnsamt – mätt som sjuklighet och/eller död – med kostintervention för personer med fetma, konstaterar SBU.

De som dricker mycket kaffe har däremot lägre dödlighet, men det oavsett orsak.

Få studier om barn och unga

Råd om högre intag av mejeriprodukter, i första hand mjölk, kan leda till viktnedgång bland barn och ungdomar med fetma. Men i övrigt räcker inte det vetenskapliga underlaget för att bedöma om övriga kostråd som är effektiva för vuxna med fetma också är effektiva för personer under 18 år.

SBU endast har granskat studier om kostråd vid fetma. Råd till normal- eller överviktiga eller råd som ges till hela befolkningsgrupper ingår inte i granskningsunderlaget. SBU har tidigare också gett ut kostråd vid diabetes.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida