Fallprevention

Stötdämpande golv minskar risken för fallskador

Stötdämpande golv minskar risken för fallskador
Stötdämpande golv hindrar inte fall i sig men det minskar risken för skador i samband med fallet, visar en ny avhandling. Arkivbild: Getty Images

Golv som är stötdämpande kan minska risken för att äldre ska skada sig när de ramlar med upp till 60 procent. Ändå är det ytterst ovanligt med stötdämpande golv på särskilda boenden.

– Det saknas en stark påtryckargrupp. Man kan jämföra med trafiksäkerheten i bilbranschen. I dag går det inte att sälja en bil som inte är säkerhetscertifierad. Trafikolyckor väcker stor uppmärksamhet. Men när Asta, 88 år, ramlar på toaletten, bryter benet och dör blir det inga rubriker.

Det säger sjuksköterskan och forskaren Johanna Gustavsson vid Karlstads universitet. För ett par veckor sedan disputerade hon på en avhandling som visar på såväl för- som nackdelar med stötdämpande golv på särskilt boende.

För- och nackdelar

  • Resultaten visar att stötdämpande golv kan minska risken för att de gamla ska skada sig med upp till 60 procent.
  • Studien visar också att ljudnivån dämpas, vilket uppskattas av såväl personalen som de boende.
  • Nackdelen med den typ av mjuka golv som Johanna Gustavsson studerat är att rullmotståndet blir större. Det gör det svårare att flytta på tunga hjälpmedel som exempelvis lyftar.

Men fördelarna överväger nackdelarna, tycker Johanna Gustavsson.

Johanna Gustavsson arbetar med skadeprevention på Karlstads universitet.

– Frågan är om vi ska anpassa miljön för dem som visats på särskilt boende eller för de hjälpmedel som finns där. Själv tycker jag att människorna är viktigast och att miljön ska vara stöttande för dem.

Fall är den vanligaste orsaken till att människor skadar sig. För de sköra äldre som bor på särskilt boende är fallrisken extra stor. Enligt Johanna Gustavsson finns det i dag inga förebyggande program som visat på en varaktig minskning av fallskador på äldreboenden.

Finns på tre boenden

Stötdämpande golv är en relativt ny företeelse. Johanna Gustavsson påbörjade sina studier på ett boende i Värmland för sex år sedan. Sedan dess har stötdämpande golv bara införts på ytterligare två boenden i Sverige. Det golv som studerats i avhandlingen finns inte längre på marknaden.

– Det finns en stor potential i idén med stötdämpande golv. Som jag ser det är det inte bara ett golv utan också en behandlingsmetod. Men det finns behov av produktutveckling innan det kan införas i stor skala. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida