Strokedrabbade patienter missnöjda med rehabilitering

Strokedrabbade patienter missnöjda med rehabilitering
Rehabilitering är avgörande för att en strokedrabbad patient ska återfå sin livskvalitet. Arkivbild: Mostphotos

Drygt 40 procent av patienterna som drabbas av stroke är missnöjda med sin rehabilitering. Ändå är professionell hjälp avgörande för att en strokedrabbad patient ska kunna komma tillbaka till livet.

12 juni 2012

Omkring 30 000 personer drabbas varje år av en stroke. Hälften av dem dör eller drabbas av svåra funktionshinder. För dem som överlever är rehabilitering i form av rörelse- och talträning under lång tid avgörande. Men statistik som Hjärt-lungfonden har sammanställt visar att ett år efter stroken upplever 42 procent att de inte får den rehabilitering de skulle behöva.

– Tack vare forskningens framsteg överlever allt fler stroke, men det är fortfarande många som får leva med livslånga funktionshinder. Rehabiliteringen är oerhört viktig för deras livskvalitet, säger Nils Wahlgren, professor i neurologi vid Karolinska institutet i ett pressmeddelande från Hjärt-lungfonden.

Mest missnöje i Uppsala

Det finns regionala skillnader. Mest missnöjda är patienterna i Uppsala län där nästan 50 procent anser att de inte får en fullgod rehabilitering. Minst missnöjda är patienterna i Gävleborg där siffran är drygt 37 procent.

Statistiken är en sammanställning från Sveriges kommuner och landstings och Socialstyrelsens öppna jämförelser samt från det nationella kvalitetsregistret för stroke. Den bygger på enkätsvar från drygt 7 000 patienter som drabbades av stroke 2009.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida