Studenter dricker för mycket ?

2 oktober 2009

Var tionde student dricker alkohol på ett sätt som kan skada hälsan. En hög siffra, men inte högre än i jämförbara åldersgrupper. Det visar en ny undersökning av högskolestudenters alkoholvanor. ?Eftersom studietiden är den period i livet där de »vuxna« alkoholvanorna grundläggs tycker Statens folkhälso­institut, som ligger bakom undersökningen, att det drogförebyggande arbetet på universitet och högskolor måste bli bättre. ?

www.fhi.se ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida