Studie ska visa vem som bäst avgör vart ambulansen ska ta patienten

Studie ska visa vem som bäst avgör vart ambulansen ska ta patienten
Vem avgör bäst vårdbehovet hos patienten - sjuksköterskan i ambulansen eller läkaren som gör bedömingen via telefon? Foto: Colourbox

Ambulanssjuksköterskorna i Kungälv var frustrerade. De tyckte inte att de fick ta det ansvar de har kompetens för. En studie genomförs nu för att ta reda på om det är någon skillnad mellan ambulanssjuksköterskornas och läkarnas bedömning av vårdbehovet.

19 augusti 2010

– Sjuksköterskor som sitter och svarar i telefon på larmcentralen får avgöra om någon behöver hämtas i ambulans eller inte. Medan våra sjuksköterskor inte får bedöma om en patient behöver köras till akuten eller inte, förklarar projektledaren Mikael Bengtsson.

Någon skillnad?

Studien ska visa om det är någon skillnad mellan den bedömning av vårdbehovet och vart patienten ska föras som görs av en ambulanssjuksköterska repektive en läkare på akutmottagningen. Den genomförs genom att en enkel blankett fylls i efter varje ambulanstransport.

Målet är 2 000 enkäter. Enkätinsamlandet startade i slutet av april och beräknas vara slutfört under september. Hittills har 1 600 enkätsvar samlats in. Svarsfrekvensen är så här långt 82 procent.

Risken för fel är liten

Mikael Bengtsson är försiktig med att kommentera utfallet av studien. Den ska ge svar på många frågor, inte minst om det är skillnad mellan hur män och kvinnor tas om hand. Men en sak är han beredd att säga redan nu.

– Risken att ambulanspersonalen gör fel är mycket liten. Om det är någon skillnad mellan deras bedömning och läkarnas så är det att ambulanspersonalen tycker att fler ska tas in till akuten.

Han är säker på att det skulle bli bättre för patienterna med kortare väntetider och mindre lidande om ambulanspersonalen fick avgöra om man ska köra dem till akuten eller direkt till en vårdavdelning.

Börjar i andra ändan

Det finns många exempel på att man gör så här redan i dag. Ett exempel är höftfrakturspatienter, som i allt större utsträckning körs direkt till röntgen och sedan kommer upp på avdelningen.

Men det finns enligt Mikael Bengtsson en viktig skillnad.

– De andra projekten har startats utan att det finns en ordentlig studie som underlag. Vi börjar i den andra ändan, säger han.

Struntar i reviren

Mikael Bengtsson är själv ambulanssjukvårdare, medan projektet handlar om bedömningar som görs av sjuksköterskor. Han ser inget märkligt i det.

– Det är projektgruppen som har utsett mig. Det finns väl andra ställen där reviren är viktigare, men här är vi ett sammansvetsat gäng som inte funderar så mycket över sådant. Allt som påverkar patienten påverkar mig lika mycket som sjuksköterskan som finns i ambulansen, säger han.

Genusperspektiv

Studien genomförs i samarbete med Kunskapscentrum för jämställd vård i Västra Götaland. Den kommer också att användas för att studera om det är någon skillnad på hur män och kvinnor behandlas inom ambulansvården.

Beslutet om projektgruppens sammansättning har fattats av ambulanschefen i Kungälv.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida