Svårt att säga nej?
Här är experternas bästa tips

Hur säger jag nej på ett bra sätt?

Var bekräftande, visa att du förstått vad personen som ber dig om något vill. Var sedan tydlig med att du inte vill eller inte har möjlighet att säga ja. Börja gärna med ett ”nej” och ange sedan dina skäl utan att ursäkta dig, det kan lämna utrymme för övertalning. Var tydlig med vilka effekter ett ja skulle ha på dig, det brukar vara lättare att ta än bara ett avvisande nej. Om du utsätts för övertalningsförsök, förhandla inte utan upprepa lugnt ditt nej. Om du vill ge förhandlingsutrymme, kom med ett eget förslag.

Hur får jag ”nejet” att kännas bättre?

När du säger nej säger du samtidigt ja till något annat, som dina egna behov, patientsäkerhet, att hålla i längden och så vidare. Genom att fokusera på vad du säger ja till blir det lättare för dig att hålla kvar vid ditt nej och lättare för den andra personen att acceptera.

Varför är det lättare att säga ja?

Vi är gjorda för att fungera i grupp och från början var gruppen överordnad individen. Genom alla tider har det vilat mycket ansvar på kvinnor att hålla ihop gruppen och de sociala relationerna, därför kan ja-reflexen vara ännu starkare hos kvinnor än hos män. Att ställa upp är något vi har i oss och vårdpersonal har många att ställa upp för.

Vad ska jag tänka på när det gäller kroppsspråk och röst?

Tala långsamt, betona ordet ”nej”, sjunk inte ihop i en undergiven ställning, sträck på dig. Säg till dig själv: Jag har rätt att säga nej till en begäran som inte är rimlig eller om jag inte vill eller kan.?

Är det rätt att säga nej?

Är du osäker så fråga dig själv: Säger sunda förnuftet ja? Är det ett dåligt tillfälle att neka? Skulle mitt nej vara en nackdel? Och viktigast: Är begäran rimlig?

Vad gör jag om någon blir ledsen, arg eller besviken?

Detta är den stora övningen; att stå ut med att människor kan bli besvikna. Varje gång du säger nej övar du upp din förmåga och blir tydligare gentemot andra. Tydlighet gynnar goda relationer. När folk vet vad som gäller blir det lättare för dem att fråga dig en annan gång, då vet de att de får ett ärligt ja eller nej. Om någon lätt kan övertalas eller manipuleras skapar det osäkerhet i en relation.

Hur blir jag bättre på att argumentera?

Koncentrera dig på en fråga. Leverera inte alla argument på en gång. Upprepa argumenten, men kom med något litet nytt för varje upprepning. Hamna inte i opposition. Gör den du argumenterar med till en samarbetspartner och diskussionen till ett samarbetsprojekt i stället för en konflikt. ”Jag vet att du också funderat mycket på de här frågorna”, ”vi vill båda förbättra vården”. Om det är något du vill förändra på arbetsplatsen, ta själv initiativet, be om ett möte. Ta hjälp av kolleger. Om ni är fler kan ni stötta varandra: ”Lisa pekade på det här, det tycker jag är klokt, jag vill också tillägga att…”?

Vilken roll spelar kulturen på arbetsplatsen?

Kulturen spelar stor roll. Är det okej att säga nej? Hur blir den som säger nej sedd av kolleger? Kan vi säga ja och nej till olika saker? Det behöver en arbetsgrupp prata om kontinuerligt.

Tipsen kommer från Åsa Palmkron Ragnar, specialistläkare i psykiatri och författare som skrivit böcker om kbt, kognitiv beteendeterapi, och mindfulness och Liv Larsson, tränare i icke-vålds-kommunikation.

Sineva Ribeiro, är medlemmar bra på att säga nej?
— Utifrån vår kunskap borde vi bli bättre på att säga nej, både när det gäller vår egen arbetsmiljö och patienternas väl, exempelvis:

  • Om en patient är för undernärd inför en operation måste vi kunna säga till läkaren att operationen borde strykas.
  • Våga ringa in en chef på helgen och lämna över ansvar som inte är ditt.
  • Inför en anställningsintervju eller nya arbetsuppgifter, tänk ut i förväg vad du är värd och säg nej till dåliga bud.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida