Svårt cancersjuka lever längre när virus behandlas

Svårt cancersjuka lever längre när virus behandlas
Studien är gjord på patienter med den elakartade hjärntumören malignt glioblastom. Arkivbild: Mostphotos

Genom att behandla ett virus som är aktivt hos patienter med hjärntumör förlängs överlevnaden dramatiskt.

Cytomegaloviruset CMV infekterar 70 procent av befolkningen som sedan bär det latent. Men det aktiveras i många cancerformer, bland annat hjärntumören malignt glioblastom, som har en mycket dyster prognos oavsett behandling. Medelöverlevnaden är 12 till 14 månader och 15 till 26 procent överlever mer än två år.

Bättre prognos

Nu har forskare vid Karolinska institutet i Stockholm funnit att CMV har en aktiv och viktig roll vid glioblastom och att drabbade patienter kan få en bättre prognos om CMV behandlas. I en studie där 50 patienter med glioblastom behandlades med Valcyte (valganciklovir) ökade den förväntade medelöverlevnaden från 13,5 till 56,4 månader.

Tvåårsöverlevanden ökade från 18 till 70 procent hos de patienter som hade fått minst sex månaders behandling och till 90 procent hos de som kontinuerligt behandlades med Valcyte kombinerat med cytostatika.

Hopp finns för fler cancerformer

Forskarnas förhoppning är nu att studiens resultat ska få betydelse även för andra cancerformer som har koppling till CMV. Dit hör mer än 90 procent av bröst-, tjocktarms- och prostatacancer samt vissa barnhjärntumörer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida