Svårt lidande för kvinnliga avhoppare från Nordkorea

Svårt lidande för kvinnliga avhoppare från Nordkorea
- Jag är chockad över deras livsöden, säger Hyun-Kyoung Kim, professor vid Doowons tekniska universitet i Sydkorea.

ICN 2015. Flyktingar har svultit, frusit och bevittnat avrättningar.

Kvinnor som kommer från Nordkorea till Sydkorea har ofta gått igenom många trauman. En tredjedel har varit utsatta för trafficking och så många som 64 procent har tvingats bevittna en avrättning. De har nästan alltid flytt genom ett annat av grannländerna och många gånger tvingats gifta om sig och få nya barn.

Det berättade Hyun-Kyoung Kim, professor vid Doowons tekniska universitet i Sydkorea, under den internationella sjuksköterskekongressen, ICN, i Seoul.

– De har ofta tvingats lämna sina tidigare barn och män. Det är hjärtkrossande att höra deras berättelser. De saknar sina barn så, i den koreanska kulturen är moderskapet starkt och deras lidande är stort, säger hon

Träffar dem i undervisningen

Hyun-Kyoung Kim träffar de nordkoreanska flyktingkvinnorna under deras utbildning till vårdbiträden och undersköterskor.

Under kongressen presenterar hon en studie om hur menstruationen påverkats hos de nordkoreanska kvinnorna av deras svåra upplevelser. I Nordkorea får flickor sin första menstruation flera år senare än i Sydkorea.

Hyun-Kyoung Kim undersökte 131 kvinnor i fertil ålder som bodde på 5 olika statliga inflyttningscentrum i Sydkorea. En skala för traumatiska upplevelser användes för att identifiera våld. I gruppen hade 30 procent utebliven mens eller förändrad tidscykel mot tidigare.

20 000 nordkoreaner

Hon jämför resultatet med annan forskning där kvinnor utsatts för trauman, som efter jordbävningen i provinsen Sichuan i Kina år 2008, då 70 procent av kvinnorna fick onormal eller utebliven mens.

I Sydkorea lever omkring 20 000 nordkoreaner som flytt dit sedan 1990-talet. Varje år kommer omkring 1 000 nya flyktingar från Nordkorea, varav majoriteten, 76 procent, är kvinnor.

Nästan alla är i familjebildande ålder. De flesta har varit utsatta för våld och svåra prövningar, som svält, kyla, beskjutning, tortyr och sexuella övergrepp.

Hela 43 procent hade före flykten varit  oroliga för att dö av svält. Hälften hade varit med om att en släkting eller vän avlidit av matbristen.

Rädda att frysa ihjäl

Flera i gruppen hade sett tortyr eller själva utsatts. 21 procent hade frusit så mycket att de känt att de riskerade att frysa ihjäl. Nästan en tredjedel hade utsatts för trafficking och 7 procent för sexuella övergrepp och våldtäkt. De har gått igenom flerdubbelt så många missfall och aborter som kvinnor i Sydkorea.

Väl framme i Sydkorea är de ofta fortsatt fattiga.

– De här kvinnorna har tyvärr mycket låg status i Sydkorea. De lider som flyktingar, kvinnor och mödrar. Deras möjlighet att sköta sin hälsa är låg. De har inte resurser som tid, pengar eller information.

Professor Hyun-Kyoung Kim arbetar för att ett hälsoprogram startas för att stötta de nordkoreanska flyktingkvinnornas psykiska och reproduktiva hälsa.

ICN vill göra skillnad

  • Tusentals sjuksköterskor från hela världen möts just nu i Sydkoreas huvudstad Seoul på den internationella sjuksköterskeorganisationen ICN:s kongress, som pågått från den 17 juni fram till i dag, den 23 juni.
  • Organisationen har som mål att stärka sjuksköterskans roll i alla länder och samarbetar nära med Världshälsoorganisationen, WHO.
  • Fler än 130 länder är medlemmar i ICN.
  • I Sverige delar Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening på medlemskapet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida