Svårt mäta värdegrunden i äldrevården

Om vården och omsorgen i kommunernas äldrevård och omsorg bygger på en värdegrund är svårt att ta reda på, eftersom värdegrund inte är standardiserat. Det sa Sveriges kommuner och landstings vd Håkan Sörman vid en presskonferens i dag.

10 november 2008

Sveriges kommuner och landsting, SKL, presenterade i dag rapporten Öppna jämförelser 2008. Vård och omsorg om äldre. Syftet med att jämföra och publicera data om kommunernas äldrevård är bland annat att SKL vill ha insyn och öppenhet för att stimulera analyser och diskussion och att uppmuntra kommunerna att delta i utvecklingen av kvalitetsindikatorer.

I den första rapporten som presenterades förra året jämfördes 9 indikatorer. I år har man nått upp till 21.

Lång väntan till särskilt boende

Årets rapport visar att exempelvis väntetiden till särskilt boende varierar stort i landet. För den som bor i Vänersborg är väntetiden till särskilt boende 10 dagar, medan den som bor i värmländska Hagfors får vänta i 170 dagar.

Hur nöjda de äldre som bor i särskilt boende är mäts enligt en modell som kallas ”nöjd brukar index”, som består av tre frågor som ställs till brukarna: Hur nöjd man är med det särskilda boendet som helhet, hur väl det uppfyller ens förväntningar och hur boendet är jämfört med ett idealt boende. Där varierar kommunernas resultat mellan 61 och 94, där 100 är det högsta värdet.

Bemötandet ej mätt

Hur de äldre känner sig bemötta i kommunernas äldrevård och omsorg finns det däremot ingen direkt siffra på.

– Det är ”nöjd brukar index” som även inrymmer bemötandet eftersom det handlar om hur nöjd brukaren är totalt sett. Men vi hoppas få fler sådana variabler framöver, sa Håkan Sörman.

Värdegrund inte standardiserat

Han konstaterade också att frågan om kommunernas äldrevård och omsorg bygger på en värdegrund som man gemensamt har arbetat fram, är svår att ställa till kommunerna, eftersom värdegrund inte är standardiserat.

– Det finns ingen gemensam överenskommelse om vad som är värdegrund, vilket man måste ha för att kunna mäta det. Vi hoppas kunna ta reda på och mäta det i framtiden, kommenterade Ulla Åhs som är utredare på SKL.

Läs hela rapporten på www.skl.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida