Svensk vård dålig på att göra patienterna delaktiga

Sverige hamnar långt ner på listan i en internationell jämförelse.

Patienter i elva länder har intervjuats, däribland 7 200 svenskar över 55 år, i en undersökning som presenteras av Myndigheten för vårdanalys i dag.

Patienterna har fått frågor om de får den information de behöver när det gäller den egna vården, behandlingsmöjligheter och läkemedel. Rapporten visar att Sverige är sämre än övriga länder på de flesta områden.

Ställer inte frågor

Bara Norge visar sämre resultat än Sverige när det gäller att informera patienter om behandlingsmöjligheter.

  • Endast 50 procent har gått igenom sina läkemedel med vården, jämfört med 80 procent i Kanada, Nya Zeeland och USA.
  • Patienter i Sverige uppmuntras inte att ställa frågor i samma utsträckning som i andra länder.
  • Vårdpersonal i andra länder vet mer om sina patienters sjukdomshistoria jämfört med personal i Sverige.

Rapporten visar också att personer med kroniska sjukdomar saknar en dialog med vårdpersonalen kring målsättningar och hur de själva kan hantera sin sjukdom.

Ny patientlag

”Patienternas engagemang och kunskap måste tas tillvara på ett bättre sätt”. Det skriver företrädare för en rad patientorganisationer på DN debatt i en kommentar till undersökningen.

Den nya patientlagen som träder i kraft 1 januari 2015 är ett steg i rätt riktning, skriver patientorganisationerna. Syftet med lagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning och att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Men de säger också att nu måste lagen omsättas i verklig handling och för det krävs att ”professionerna slutar se patienter som objekt för vården och i stället ser patienter, professioner och it-system som jämbördiga parter i samma team”.

Förutom Sverige ingår Australien, Frankrike, Kanada, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och USA i undersökningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida