Svenskarna dricker mindre – men mycket

Bor du i Stockholm? Då är det högst troligt att du dricker mer alkohol än dina släktingar i exempelvis Norrland. Trots att alkoholkonsumtionen generellt sett minskar i landet dricker svenskarna fortfarande mycket.

21 februari 2011

När införselkvoterna avskaffades 2004 nådde alkoholkonsumtionen i Sverige toppnivåer. Sedan dess har drickandet minskat. 2010 drack svenskar i genomsnitt 9 liter alkohol per år och person, en minskning med 13 procent jämfört med 2004, visar årsrapporten från Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD).

Hur mycket du dricker beror på var i landet du bor. En stockholmare över 15 år konsumerar i genomsnitt 10 liter alkohol per år, vilket är mest i Sverige. Norrland har lägst alkoholkonsumtion, 7,5 liter per person och år.

Yngre dricker mindre

Att drickandet generellt sett minskar beror framför allt på att den yngre delen av befolkningen börjat dricka mindre. Köp av billigare smuggelsprit har också minskat. 2010 uppgav 2,1 procent av befolkningen mellan 18-80 år att de köpt smugglad alkohol den senaste månaden. Samma siffra 2005 var 4,7 procent. Framför allt är det unga män som köper smuggelsprit.

Sett ur ett längre tidsperspektiv ligger alkoholkonsumtionen i Sverige trots allt på en relativt hög nivå, säger Mats Ramstedt, alkoholforskare i SoRAD.

– Den uppgång som skedde från mitten av 1990-talet och fram till 2004 var exceptionellt kraftig och konsumtionen under 2010 är fortfarande 15 procent högre än vid mitten av 1990-talet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida