Syrgas i hemmet vanligare hos kvinnor med kol

1 februari 2008

Vid kol, kronisk obstruktiv lungsjukdom, löper kvinnor nästan dubbelt så hög risk som män att behöva syrgasbehandling i hemmet på grund av kronisk andningsvikt. Det framgår av en avhandling som nyligen har presenterats av överläkaren Torbjörn Gustafson vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet. Avhandlingen bygger på material från 19 års nationell kvalitetsregistrering av behandling mot kol.

– Rökningen bland svenska män började minska i början av 70-talet medan kvinnorna började minska sin rökning först i slutet av 70-talet.
Dessutom vet vi från andra studier att tobaksrökning skadar kvinnorna mer än männen. Därför drabbas så många fler kvinnor än män av kol i dag. Skillnaden förväntas öka ytterligare under de närmaste åren, säger Torbjörn Gustafson.
Causes and treatment of chronic respiratory failure – experience of a national register.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida