Tack vare Elisabeth får patienterna rätt näring inför operation

Tack vare Elisabeth får patienterna rätt näring inför operation
Elisabeth Hörnfeldt reagerade när patienter fick enbart vätskedropp, ibland med glukos. Nu har hon fått gehör för sin idé om en broschyr där både läkare och sjuksköterskor kan läsa sig till lämplig nutrition.

Det har hänt att patienterna bara fått vätskedropp flera dagar före operation och att energin tagit slut. Det ska det bli ändring på är det tänkt. Därför ska nu sjuksköterskan Elisabeth Hörnfeldts idé till ett nutritionsschema användas i hela Gävleborgslandstinget.

När patienterna kom från akutmottagningen till den kirurgiska vårdavdelning, där sjuksköterskan Elisabeth Hörnfeldt jobbade,  hade de ofta dropp med bara vätska och ibland med glukos.

I väntan på operation kunde patienterna ligga inne i flera dagar, fortfarande utan ordentlig näring. Att sjuksköterskorna påtalade för kirurgerna att patienterna behövde mer näring hjälpte inte.

– Jag tyckte att det var allas ansvar att patienterna fick näring och för att underlätta kunde någon form av schablon vara bra. Det behövdes mer kunskap hos läkarna om betydelsen av näringsdropp. De är ju ofta väldigt pressade och då skulle det underlätta för dem, samtidigt som det skulle gagna patienten, säger Elisabeth Hörnfeldt.

Till slut tröttnade hon och pratade med en av anestesiläkarna om att göra en informativ plansch om näringsbehov. Han tyckte att det var en utmärkt idé och nu finns både plansch, broschyr och fickfolder.

Så bra var idén att Läkemedelsrådet i Gävleborg nu har beslutat att materialet ska finnas i hela landstinget.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida