Tar upp kampen tillsammans

Tar upp kampen tillsammans
Mats Månsson, Annika Skärlund och Lotta Kindberg ser fram emot den nya mottagningen. Foto: Anna Simonsson

Ny strategi. När MDPV fick fäste i Norrköping stod socialarbetare och sjukvårdspersonal handfallna. Nu tar de upp kampen mot de dödliga drogerna med en integrerad mottagning.?

7 oktober 2015

Plötsligt sprang psykotiska personer ut på E 4:an, kastade sig från broar, hoppade från balkonger, skar sig. En ny drog hade kommit till Norrköping. Snart blev den känd som MDPV — apdamm, badsalt eller kannibaldrog. Polisen, socialtjänsten och sjukvården mötte missbrukare, en del av dem drogfria sedan flera år, påverkade av en substans som gjorde dem galna.?

Mest oförberedd var den somatiska vården som plötsligt fick ta emot påverkade patienter med svåra skador som var mer intresserade av sprit och stickverktyg än av vård och behandling.?

— Vi är förberedda på att ta emot patienter som är abstinenta och ibland psykotiska. På den somatiska sidan är de vana vid patienter som ligger stilla på en brits och som vill ha hjälp, säger Mats Månsson, verksamhetsutvecklare vid beroendekliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.??

När det var som värst kunde MDPV-påverkade narkomaner komma till psykakuten fasthållna av åtta kämpande poliser. Nu har det lagt sig. Inte för att flödet av narkotika eller antalet missbrukare har minskat drastiskt. Snarare för att missbrukarna har lärt sig att dosera drogen. Om det krävs ett par gram för att få det önskade ruset av mer etablerade droger, räcker det med en mikrodos av MDPV.?

— Missbrukare som överdoserat fick sådana temperaturstegringar att kroppen riskerade att torka ut. Katinonerna är så potenta att missbrukaren är körd i botten på en vecka. Kroppen klarar inte mer, man går på högvarv — äter inte, dricker inte, sover inte, säger Lotta Kindgren, vårdenhetschef på beroendekliniken.??

MDPV har fått fäste i Norrköping, och i närliggande städer som Västerås och Eskilstuna. Varken polisen, socialtjänsten eller personalen på beroendekliniken kan riktigt säga vad det beror på. Slump, nedlagda industrier med hög arbetslöshet och höga ohälsotal som följd — eller kriminella nätverk som har delat upp städer mellan sig?

?MDPV finns i hur många varianter som helst. När en substans har narkotikaklassats dyker en liknande upp. Nu pratas om PV och kristaller i Norrköpings missbrukarkretsar.??

De nya drogerna ställer nya krav. Annika Skärlund, sjuksköterska på beroendekliniken, säger att hon numera är mer uppmärksam på patienternas ansiktsuttryck, på deras ögon, på hur de uttrycker sig. Hon är mer vaksam i dag än för några år sedan.

?— Alkohol, amfetamin, heroin — effekterna av det har vi lärt oss. Nu vet vi inte längre vad patienterna har tagit. De vet det knappt själva, så vi får utgå från en symtomatisk bedömning och behandla allt eftersom. Vad cannabis leder till efter några år ser vi, tiden får utvisa vilka skador de nya drogerna orsakar. Det oroar mig att ungdomar i dag är så gränslösa med vad de gör mot sina kroppar.

?Polis, socialtjänst och beroendevård har insett att något måste göras.

?— Vi måste helt enkelt samverka. Folk dör ju, säger Lotta Kindgren. ?

Om allt går som planerat öppnar en integrerad mottagning med social­arbetare och sjukvårdspersonal i höst. Det har tagit sin tid, men alla — inklusive politikerna — är överens: de måste ta ett samlat grepp för att lindra effekten av drogerna.??

Olika huvudmannaskap har inneburit olika beslutsvägar och olika slutsatser om vilka åtgärder som bör sättas in. Socialtjänsten kan ha haft en person aktuell för utredning, så går det en tid och plötsligt ser socialsekreteraren ett akut behov av inläggning på beroendekliniken. ?

— De har kunnat ringa hit och säga: ”Nu måste ni lägga in Kalle”, utan att vi vet något om Kalle. Är han över huvud taget motiverad för avgiftning och vård? Dessutom ska bedömningen göras av läkare, och vi har bara en, säger Lotta Kindberg.

?Krånglet har verkat åt motsatt håll också. Sjukvårdspersonal som snabbt velat få tag på Kalles socialsekreterare har mötts av återkommande besked om att hen är upptagen.??

På den integrerade mottagningen ska besluten tas gemensamt. De hoppas att kunskap och resurser ska användas på ett smartare sätt, att människ­or ska kunna få snabb hjälp och ett smörgåsbord av olika lösningar.

?— Det kan bli en direktkanal till psykiatri, abstinensvård, stödinsatser eller intensiva behandlingsinsatser, säger Lotta Kindgren. ?

Olle Johansson, enhetschef på socialkontorets vuxenenhet, adderar boendestöd, förberedelser för arbete och samtalsterapi. Han hoppas dessutom på bättre uppföljande arbete. På att få svar på frågor som: ”Så här går det för dem som använder MDPV.” Det vet ingen riktigt i dag.?

— En stor vinst är att vi kan göra gemensamma bedömningar av patienterna, eller klienterna. Vi har olika kunskaper och ser olika saker, säger Annika Skärlund.?

Flyttbara tvärprofessionella team ska finnas där behoven finns – på akuten, på stan eller hemma hos någon. Teamen ska fånga upp, kartlägga och se till att rätt resurser sätts in. Ingen patient eller klient ska behöva hamna mellan två stolar.?

— Jag tänkte länge att det är en hopplös kamp vi för, sedan kom SBU:s rapport om beroende som visar att behandling har effekt. Men vi måste ha realistiska mål. Nyttan med vårt arbete kan vara att minska lidandet, säger Olle Johansson. ?

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida