Tbc-målet. Misstänkt smitta från munskydd kan ge chefen böter

I slutet av oktober ställdes den dåvarande verksamhetschefen vid infektionskliniken i Kristianstad inför rätta anklagad för arbetsmiljöbrott.

Att en sjuksköterska på infektionskliniken vid Centralsjukhuset i Kristianstad för över två år sedan smittades av tbc efter att ha återanvänt engångsmunskydd berodde på ett fel som verksamhetschefen begått. Det hävdade åklagaren vid rättegången i oktober. Chefen hade inte fullgjort sin skyldighet att bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete, sa hon. Annars skulle han ha upptäckt att andningsskydden var engångsskydd och inte skulle återanvändas.?

Vårdförbundets huvudskyddsombud hävdade att verksamhetschefen sagt att återanvändningen var en rutin för att spara pengar. Till sitt försvar sa verksamhetschefen att han hade antagit att det var orsaken till rutinen.?

Verksamhetschefer på infektionsklinker i Värmland och Blekinge vittnade om att även de återanvänt munskydden fram tills de fick höra att sjukskötersk­an i Kristianstad hade insjuknat.?

I sin slutplädering tog försvaret upp att verksamhetschefen riskbedömt kliniken 2008 utifrån Arbetsmiljöverkets riktlinjer och att man då inte fann några skäl att särskilt riskbedöma munskydden. ??

Munskydden återanvändes på många håll i landet och verksamhetschefen tog över rutinen från sin företrädare. Därför kan han inte anses ha agerat vårdslöst eller vållat sjuk­sköterskans sjukdom, hävdade försvarsadvokaten.?Dom faller troligen i början av november.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida