Tbc-målet. Verksamhetschefen friad

Sjuksköterskan återanvände andningsskydd avsedda för engångsbruk och smittades med tbc. Verksamhetschefen friades i tingsrätten. Men det är inte detsamma som att det nu är fritt fram att återanvända skydden.

Den åtalade läkaren var verksamhetschef på infektionskliniken på Central­sjuk­huset i Kristianstad och ansvarig för arbetsmiljön då sjuksköterskan insjuknade i februari 2009. Tingsrätten i Kristianstad ansåg dock inte att det gick att fälla honom.?

I domen står det att han visserligen tog sitt arbetsmiljö­ansvar på allvar, men han gjorde inte en så systematisk och detaljerad analys av smitto­orsakerna som regelverket krävde. Även om han hade gjort det tror inte tingsrätten att det skulle ha lett till ett förbud mot återanvändning av andningsskydd. Klinikens rutin för återanvändning stred varken mot Vårdhygien Skånes dåvarande rutiner eller mot den allmänt etablerade praxis som då rådde på flera håll i landet.

Ingenstans i Sverige hade det heller inträffat något som kunde ha gett verksamhetschefen skäl att se återanvändning av andningsskydden som en riskfaktor, enligt domen. Både i Kristianstad och på andra infektionskliniker upphörde återanvändningen först efter att de fick reda på att sjukskötersk­an smittats. ?

Att chefen friades från ha vållat sjuksköterskans sjukdom innebär inte att det nu är fritt fram att återanvända engångsskydd. ??

Susi Nilsson är styrelseledamot i Vårdförbundets avdelning i Skåne. Hon har varit engagerad i fallet och ser ingen sådan risk. ?

— Som jag förstår domen frias verksamhetschefen för att reglerna var otydliga. Då kan man inte återgå till ett sådant beteende nu när det finns tydliga regler, säger hon.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida