Tillgänglighet. ”Akutvårdsgarantin hotar vårdens kvalitet”

Socialminister Göran Hägglunds akutvårdsgaranti dränerar sjukvårdens resurser, anser Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.?

Resurser går åt till att sköta småkrämpor, anser Sineva Ribeiro.

— Akutvårdsgarantin gör att patienter med lättare besvär söker sig till akuten, trots att de kan tas om hand bättre på en annan vårdnivå, säger hon.

På Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg visar ett försök att akutvårdsgarantin kostar flera miljoner kronor i produktionsbortfall eftersom akutmottagningen måste ha en överbemanning under stora delar av dygnet.

Sineva Ribeiro vill lösa problemet genom att öka tillgängligheten i primärvården, utöka antalet sängplatser på vårdavdelningar, korta väntetiderna till röntgen och införa flera snabbspår i akutsjukvården, så att patienter kan tas om hand utan att behöva passera akuten.

Det skulle avlasta akutvårdspersonal, frigöra undersökningsrum och minska vänte­tider på akuten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida