Tio miljoner till utsatta kvinnor i kriminalvården

Fängslade kvinnor som fallit offer för prostitution och människohandel ska nu kartläggas och erbjudas hjälp av Kriminalvården.

10 februari 2009

– Det är förknippat med mycket skuld och skam och vi vet inte hur många kvinnor det faktiskt rör sig om, säger Karl-Anders Lönnberg, projektledare på Kriminalvården.

Den första delen av projektet, som i sin helhet omfattar tio miljoner kronor och sträcker sig över nästan två år, går ut på att identifiera de kvinnor som kan ha blivit utsatta.

– Det är inte alltid så lätt att säga vad som är prostitution. Är det endast sex i utbyte mot pengar, eller kan det också vara sex i utbyte mot husrum eller narkotika? Det senare är något som vi vet är vanligt bland heroinister men även i andra grupper av narkomaner, förklarar Karl-Anders Lönnberg.

Förtroendefullt samtal

Tanken är att de sjuksköterskor och barnmorskor som arbetar inom kriminalvården först ska genomgå ett speciellt utbildningspaket. Sedan ska de identifiera de kvinnor som kan ha varit utsatta för prostitution och människohandel i det ankomstsamtal som alla klienter inom kriminalvården genomgår.

– Vi tror att det är viktigt att det är rätt frågor som ställs och att de ställs under ett förtroendefullt samtal. Det är också bra att det görs av sjuksköterskor och barnmorskor då de är personal som vi upplever att våra klienter litar på. Genom att frågorna ställs i ankomstsamtalet har våra klienter också möjligheten att vara anonyma då samtalet innefattas av sekretesslagstiftningen, säger Karl-Anders Lönnberg.

En rimlig summa

De kvinnor som identifieras erbjuds sedan hjälp att bearbeta sina upplevelser tillsammans med en psykolog.

– Vi håller på att ta fram en sökprofil så att vi ska kunna erbjuda den hjälp som passar varje klient bäst, säger Karl-Anders Lönnberg.

I nuläget sitter det cirka 270 kvinnor på de svenska anstalterna och ingen vet hur många av dem som faktiskt kan vara aktuella för samtalsbehandling.

– Vi tror att de pengar vi fått är en rimlig summa. Men om mörkertalet visar sig vara stort kommer de inte att räcka. Det handlar ju om behandling som kostar mellan 1000 och 1500 kronor i timmen, förklarar Karl-Anders Lönnberg.

I projektet ingår även ett samarbete med Brottsoffermyndigheten och Arbetsförmedlingen där de utsatta kvinnorna erbjuds hjälp att skaffa och behålla ett arbete efter sin frigivning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida