Tio miljoner till utsatta kvinnor

Fängslade kvinnor som fallit offer för prostitution och människohandel ska nu erbjudas psykologhjälp.

27 februari 2009

Den första delen av projektet, som i sin helhet omfattar tio miljoner kronor och sträcker sig över nästan två år, går ut på att identifiera de kvinnor som kan ha blivit utsatta.

– Det är förknippat med mycket skuld och skam och vi vet inte hur många kvinnor det faktiskt rör sig om, säger Karl-Anders Lönnberg, projektledare på Kriminalvården.

De sjuksköterskor och barnmorskor som arbetar inom kriminalvården ska först genomgå en utbildning för att sedan med rätt typ av frågor kunna identifiera de utsatta kvinnorna under ankomstsamtalet.

I projektets andra del erbjuds de kvinnor som identifierats behandling och hjälp att bearbeta sina upplevelser tillsammans med en psykolog. I nuläget sitter det cirka 270 kvinnor på de svenska anstalterna och ingen vet hur många av dem som faktiskt kan vara aktuella för projektets andra del.

– Om mörkertalet är stort kommer pengarna inte att räcka. Det handlar ju om en behandling som kostar mellan 1 000 och 1 500 kronor i timmen, förklarar Karl-Anders Lönnberg.

Projektet är en del i regeringens handlingsplan mot människohandel och prostitution och innefattar samtliga kvinnoanstalter i Sverige och Kronobergshäktet i Stockholm.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida