Tio svenskar smittade av mässlingen

Barn som är äldre än nio månader bör inför en eventuell utlandsresa vaccineras mot mässlingen. Även vuxna som inte har haft sjukdomen eller är ovaccinerade bör vaccinera sig innan de reser utomlands.

Uppmaningen kommer från Smittskyddsinstitutet och beror på att tio fall av mässlingen har konstaterats i Sverige sedan årsskiftet.

Flera europeiska länder rapporterar för närvarande större eller mindre utbrott av mässling, som är en av de mest smittosamma infektionerna. Värst drabbat är Schweiz som sedan i november 2006 till i mitten av februari i år har haft 1 405 fall.

Av de tio mässlingsfallen i Sverige har fem konstaterats i Västra Götaland, tre i Skåne och två i Stockholms län. Fem av de smittade är barn. I fyra av fallen har smittan skett utomlands.

Normalt ges mässlingsvaccin till barn vid 18 månaders ålder. Men eftersom smittorisken just nu bedöms som relativt hög, speciellt i vissa länder utanför Sverige, uppmanas föräldrarna att inför en eventuell utlandsresa vaccinera barnen redan från 9 månaders ålder.

Vid misstänkta fall uppmanas allmänheten att direkt kontakta infektions- eller barnklinik och inte vistas i väntrum på en vårdcentral eller läkarmottagning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida