Träna tankeförmågan påverkar äldres vardag

2 februari 2007

Tanketräning i minst fem år hos friska äldre ger förbättrad förmåga att klara det dagliga livet, enligt en amerikansk studie. Det kan vara att se mönster i ord och ordserier och att ange nästa enhet i en serie.

Totalt 2 800 personer, indelade i tre grupper, fick olika former av kognitiv träning och jämfördes med en kontrollgrupp. De båda grupper som inte tanketränade fick minnesträning respektive träning att snabbt identifiera saker. Även dessa grupper klarade sig bättre än kontrollgruppen, men skillnaderna var inte statistiskt signifikanta.

Källa: Journal of the American Medical Association 2006;296:2805-2814.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida