Tryckkammare förbättrar läkningen av diabetessår

Tryckkammarbehandling där patienten får andas in syrgas via en mask tycks skynda på läkningsprocessen av kroniska bensår hos patienter med diabetes.

Metoden har testats av läkaren Magnus Löndahl som beskriver den i en avhandling som han nyligen lade fram vid Lunds universitet.

Patienterna går in i en tryckkammare och andas under 90 minuter syrgas via en syrgasmask. Behandlingen upprepas cirka 40 gånger. I studien fick hälften av patienterna placebo.

Enligt ett nyhetsbrev från Skånes universitetssjukhus är resultaten mycket lovande. Vid uppföljningen hade dubbelt så många kroniska fotsår läkt hos de patienter som fick behandlingen i tryckkammare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida