Trycksår som inte går att förebygga

Vid livets slut uppstår ofta trycksår. Men den smärta som drabbar de allra flesta orsakas sannolikt inte av dem.?

Sjuksköterskan Jeanette Bjerke har via registerstudier undersökt förekomst av trycksår hos 295 personer med cancer som vårdades och dog på en palliativ enhet eller i palliativ hemsjukvård i Haninge och Tyresö kommuner under åren 2008 till och med 2010.

Under de tre åren dog 95 personer (30 procent) med trycksår. Av dessa var 83 procent lindriga, av sårkategori 1 eller 2, där huden rodnar och inte bleknar vid tryck, är avskavd med ett ytligt sår eller då det finns en blåsa på huden.

De flesta personerna, 78 procent, upplevde smärta sista veckan i livet. Men det fanns inget signifikant samband mellan trycksår och smärta, vilket förvånade Jeanet­te Bjerke. Det mest sannolika är att patienternas smärtor i stället härrörde från sjukdomen, till exempel cancer, som ofta ger svåra smärtor.

En förklaring till den höga andelen trycksår kan vara att en del av de konstaterade trycksåren var Kennedy terminal ulcer, KTU, en slags förändring som uppstår i huden i slutet av livet. Den har ett oregelbundet mönster, som en fjäril, och en mörkröd/gul/svart färg. Såret uppstår plötsligt, ofta i ryggslut, hälar, armbågar och skinkor, och blir ett djupt sår inom ett dygn.

KTU går inte att förebygga. Det uppkommer vanligtvis två till sex veckor innan döden inträffar och beror på att kroppens inre organ och cirkulation börjar svikta, även huden slutar då att fungera normalt. Blodflödet hos den döende personen blir sämre i organ och vävnader, liksom nutritionsstatus och fysiken generellt. Processen går inte att hindra och det går inte heller att förebygga den här typen av sår.

— Vi arbetar ändå förebyggande och erbjuder regelbundna lägesändringar och använder tryckavlastande hjälpmedel, men om personen inte vill ändra läge behöver man inte bekymra sig för det. Viktigast är att patienten har det bra och inte känner smärta. Det är också viktigt att förklara för anhöriga att det inte går att förhindra att den här typen av sår uppstår, men att vi gör allt för att patienten inte ska ha ont, säger Jeanette Bjerke.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida