Tuff diet förlänger inte livet

Myten om att en extrem lågkaloridiet förlänger livet tycks ha blivit motbevisad. En 25 år lång studie på apor visar att de som fick 30 procent mindre kalorier inte alls levde längre än de apor som fick normal kost.

Att man kan bromsa åldrandet genom att drastiskt skära ner på antalet kalorier har länge varit en omdiskuterad teori. En del forskare, som har varit övertygade om idén, har till och med själva gått på svältkost.

Men nu visar den hittills mest omfattande studien på området att teorin inte stämmer, skriver den vetenskapliga tidskriften Nature i dag.

Genetik och hälsosam kost viktigare

I 25 år fick en grupp rhesusapor 30 procent mindre kalorier än en annan grupp apor. De magra aporna levde inte alls längre än de normalviktiga. Vissa labbresultat förbättrades, men dödsorsaker som cancer och hjärtsjukdom var ändå desamma i båda grupperna.

Forskarnas slutsats är att svältkost inte förlänger livet, utan att genetiska orsaker och hälsosam kost betyder mer för hur gammal man blir.

Långlivad myt

Myten om att svältkost kan förlänga livet uppstod redan på 1930-talet och tog ordentlig fart på 80-talet när ett antal djurförsök visade att maskar och möss levde längre om de fick färre kalorier. Andra studier har senare visat att det kanske inte stämmer riktigt och att det finns andra förklaringar, men myten har varit seglivad.

När universitetet i Wisconsin 2009 presenterade en första studie på apor som visade att de som fick färre kalorier levde längre ansåg många att det var bevis för att teorin stämde.

Men den nya studien har alltså kommit fram till ett helt annat resultat. Samtidigt ifrågasätts också Wisconsin-studiens tidigare resultat. Aporna i deras kontrollgrupp fick en ganska ohälsosam diet och fick äta så mycket de ville och blev överviktiga, vilket gjorde att jämförelsen med de magra aporna inte blev rättvisande.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida