Tveksam nytta med psykosteam

Psykosteamen i den psykiatriska öppenvården gör inte den nytta för patienterna som man hade förväntat sig vid införandet. Åtminstone inte i Uppsala.

Det framgår av en jämförande studie på 144 patienter före och efter införandet av psykosteam i Uppsala i slutet av 1990-talet. Lite mer än hälften av patienterna behandlades av psykosteam medan övriga fick traditionell behandling.

Fem år efter införandet fanns det ingen påtaglig skillnad mellan grupperna. Andelen i arbete och utbildning hade inte ökat och andelen hemlösa sjönk inte. I båda grupperna togs ungefär en fjärdedel in för sluten psykiatrisk vård under det första året.

– Det svåra med den här typen av studier är att det inte går att uttala sig om orsakssambanden. Under samma period som vi mätte halverades antalet slutenvårdsplatser. Trots det gick det inte sämre för patienterna, vilket kan bero på införandet av psykosteamen, säger läkaren och doktoranden Robert Bodén som har genomfört studien.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida