Tveksamt om det var rätt att massvaccinera mot svininfluensa

Tveksamt om det var rätt att massvaccinera mot svininfluensa
Det behövs en övergripande och oberoende utvärdering av massvaccinationen, anser Göran Stiernstedt på SKL.

Med facit i hand — var massvaccinering rätt metod? Frågan ställs av Göran Stiernstedt, chef för vård och omsorg på SKL. Han anser att det behövs en oberoende utredning av hur influensapandemin hanterades.

Hittills har beslutsfattare och företrädare för myndigheterna enhälligt sagt att det var rätt att starta den stora kampanjen för massvaccinering mot svininfluensan 2009.

Men Göran Stiernstedt, infektionsläkare och chef för vård och omsorg på arbetsgivarorganisationen SKL, Sveriges kommuner och landsting, tycker att det finns mycket att lära. Det skriver han i en debattartikel i Svenska Dagbladet i dag.

Landstingen köpte in vaccin till en kostnad av 1,3 miljarder. Ett antal dödsfall och sjukdagar förhindrades, men epidemin var ändå relativt lindrig och vi fick betala ett högt pris genom att ett hundratal barn och ungdomar fick narkolepsi på grund av vaccinet och sannolikt är invalidiserade för livet, menar Göran Stiernstedt.

Han pekar på flera tveksamheter:

  • Kopplingen till WHO:s pandemiplanering var olycklig.
  • Omfattande och detaljerad planering riskerar att leda fel, eftersom varje pandemisituation är unik.
  • Ett pandemivaccin måste innehålla delvis nya komponenter, men att den immunstimulerande komponenten i vaccinet Pandemrix var så pass oprövad var synnerligen olyckligt.

”Det är hög tid för alla oss inblandade att ödmjukt och prestigelöst ta ställning till vilka lärdomar vi kan dra och ha nytta av i kommande pandemiplanering”, skriver Göran Stiernstedt på SvD Brännpunkt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida