Tydliga biologiska faktorer bakom kroniskt trötthetssyndrom

Nu är det klarlagt. Kroniskt trötthetssyndrom beror inte bara på psykologiska faktorer utan även på biologiska förändringar i kroppen. I ryggvätskan hos personer som fått diagnosen har forskarna funnit hundratals proteiner som är unika för sjukdomen och som inte finns hos friska.

Det är en forskargrupp vid Uppsala universitet som tillsammans med forskare i USA gjort upptäckten. De publicerar nu sina fynd i tidskriften PLoS One.

Förutom kroniskt trötthetssyndrom har de även tittat på proteinsammansättningen i ryggvätskan hos patienter som lider av trötthet efter en Borreliainfektion. Symtomen liknar dem vid kroniskt trötthetssyndrom. Men proteinsammansättningen i ryggvätskan skiljer sig markant åt hos de båda grupperna.

Studien visar också att det finns mätbara fysiologiska förändringar hos patienter som lider av långvarig trötthet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida